Algemene voorwaarden ‘Skills & Fun’

Bij inschrijving voor (één van) onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.
Daar waar gerefereerd wordt aan Skills & Fun wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld.

Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 8 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen per overschrijving. Deelname aan één van onze activiteiten is alleen mogelijk als de betaling ontvangen is. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Skills & Fun besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren tot 21 dagen vóór de activiteit is kosteloos, mits er nog geen kosten zijn gemaakt aan tenues of andere attributen die alleen zijn te gebruiken door desbetreffende deelnemer zoals een tenue voorzien van naam. Is dit wel het geval dan zullen de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht kunnen worden.

Annuleren binnen 14 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen.

In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om tot 7 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken.

Annuleren kan door middel van een e-mail te sturen naar: info@skillszwolle.nl  Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.

Aansprakelijkheid en klachten

Het deelnemen aan activiteiten van Skills & Fun is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

Skills & Fun en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

De deelnemer zal Skills & Fun vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Skills & Fun en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel.

Gedragsregels

Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

Verzuim en afgelasting

Bij groepsactiviteiten als de voetbal- en keepersschool kan een verzuimde training niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Aansprakelijkheid’ vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. Skills & Fun is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

Kleding

Kleding welke wordt voorzien van extra bedrukking zoals een naam op het shirt kan niet geruild of geretourneerd worden.

Overig

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.

Alle audio en/of visuele opnames door Skills & Fun ten tijde van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Skills & Fun. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Skills & Fun het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van Skills & Fun.

Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Skills & Fun het recht om het opgegeven e-mailadres te bewaren in het klantenbestand. Skills & Fun bewaard en gebruikt het opgegeven e-mailadres voor eventuele marketing doeleinden als nieuwsbrieven, advertenties of andere promotieactiviteiten.